Mensen kunnen “absoluut” niet schatten

Lang vooruitplannen is en blijft lastig. Schattingen zijn per definitie onnauwkeurig. Hoe vergroot je voorspelbaarheid, zonder te verzanden in details, die de inschattingen toch niet beter maken?

Omschrijving

Tijdens deze interactieve workshop (30-45 minuten) ga je met de groep oefeningen doen in relatief schatten. Je ervaart wat relatief schatten is en hoe je dit kunt toepassen in teamwork.

Tevens laten we zien hoe je relatief schatten kunt gebruiken bij het plannen van werk binnen je team. Relatief schatten gaat vaak over statistieken maar met deze workshop gaan we uit van de “wisdom of the crowd” en hoe je dit bij je werk kunt gebruiken.

Resultaat

  • Betere voorspelbaarheid
  • Inzicht in klantwens
  • Sneller tot inschattingen komen
  • Gedeeld beeld van de schatting

Wil je een inspiratieworkshop inplannen?

Verandergids zet jou in je kracht

Wij zien onszelf als de verandergids die jou in je kracht zet. De kern van onze consultancyaanpak ligt in positieve coaching. Een manier van coachen die zich richt op het aanboren van intrinsieke motivatie en het zoeken naar wat (vanuit het verleden bewezen) werkt. Hiermee helpen we jou met:

  • het doorbreken van silo's en patronen
  • de organisatie in beweging brengen
  • visie en strategieontwikkeling
  • transitie naar meer verantwoordelijkheid op de werkvloer
  • experimenteren, leren en verbeteren