IPMA Agile Leadership

Continu verbeteren en veranderen is aan de orde van de dag in veel organisaties. Als Agile Leader neem jij het voortouw in een gemeenschappelijk leerproces en inspireer jij de medewerkers in jouw organisatie een agile mindset te adopteren.

De training is gebaseerd op de ICB-4 eindtermen versie 1.3. Naast gerichte kennisoverdracht, richt de training zich op de praktische toepassing van verkregen inzichten en kennis.

Deze training is geschikt voor iedereen die in een Agile omgeving werkt en zijn/haar kennis wil verbreden. Vooral Scrum masters, Product Owners, Agile coaches, Agile projectleiders en programmamanagers hebben veel baat bij deze training.

Continu verbeteren en veranderen is aan de orde van de dag in veel organisaties. Dit doe je in jouw organisatie als lid van een agile werkend team. Om in een agile omgeving te kunnen excelleren moet je over de juiste kwaliteiten beschikken. Zou het niet mooi zijn als je jouw agile competenties met een wereldwijd erkend certificaat kunt bevestigen? Met de opleiding IPMA Agile Leadership behaal je die certificering. Je toont hiermee aan dat je over actuele kennis beschikt en dat je alles in huis hebt om succesvol agile te werken.

Deze opleiding geeft je alle handvatten die nodig zijn om je toegevoegde waarde te bewijzen en bereidt je optimaal voor op het IPMA Agile Leadership examen.

Start direct met IPMA Agile Leadership!

Geen evenementen gevonden!