Timemanagement

In de training timemanagement ontdek je wat de oorzaken zijn van jouw tijdsproblemen en leert je structuur aanbrengen in je dagelijkse werkzaamheden. Je wordt effectiever en krijgt een beter inzicht in jouw persoonlijke tijdsbesteding. Efficiënter gebruik van je tijd, die van jouw medewerkers en leidinggevenden, zijn een direct gevolg van een betere aanpak. Tijdens deze dag leer je om direct resultaat te bereiken, maar ook leg je de fundering voor een continu verbeterproces. Informatie en interactie worden afgewisseld met concrete opdrachten die het geleerde in de praktijk brengen.

Wordt effectiever

In de training timemanagement ontdek je wat de oorzaken zijn van jouw tijdsproblemen en leer je structuur aanbrengen in je dagelijkse werkzaamheden. Je wordt effectiever en krijgt een beter inzicht in jouw persoonlijke tijdsbesteding. Efficiënter gebruik van je tijd, die van jouw medewerkers en leidinggevenden zijn een direct gevolg van een betere aanpak.

Meer rust

Je leert automatisch prioriteiten te stellen zonder deze als een barrière te zien. Het laten vallen van taken zal een meer eenvoudige en bewuste keuze worden. Effectief timemanagement helpt je zowel professioneel als privé. Het biedt rust daar waar het nodig is.

Persoonlijk leiderschap

Timemanagement heeft alles te maken met gedrag. Om tijd beter te kunnen managen, begint daar de aanpassing. Voordat gedrag aangepast kan worden is het nodig bewust te zijn van wensen, eisen en de wijze waarop die het beste bereikt kunnen worden. Effectief timemanagement combineert persoonlijk leiderschap met timemanagement om het optimale resultaat te bereiken. Theoretische modellen worden kort aangestipt, maar de nadruk ligt op praktijk.

Continu verbeteren

Effectief timemanagement trainers zijn pragmatisch en richten zich op de situaties waar cursisten daadwerkelijk mee te maken hebben. Ze gaan doorlopend interactie aan en begrijpen merkbaar waar een cursist tegen aan kan lopen. Deze resultaatgerichte aanpak zorgt ervoor dat de overgedragen informatie behouden blijft. Drie maanden na deze training heeft de cursist geen informatie verloren, maar juist gewonnen. Zij krijgen gereedschap in handen zichzelf doorlopend te verbeteren.

 

Start direct met Timemanagement!

Geen evenementen gevonden!